Biz Nasıl Çalışırız?

Turuncu Solar’ın genel yönetim anlayışı, en yüksek kalitedeki optimum çözümü müşteri beklentilerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz olarak sunmaktır.

Projenin başlamasından itibaren, planlanması, uygulamaya alınması, kontrol ve izlemesi ile projenin kapatılması kapsamında icra etmekte olduğu tüm operasyonel ve yönetsel süreçleri proje yönetim prensiplerine uygun olarak icra etmekte olup, tüm ulusal ve uluslararası standartları gözeterek hizmet vermektedir.

1. Proje Başlangıcı

 • Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İhtiyaçların karşılanmasına yönelik hızlı teklif formunun müşteriye iletilmesi
 • Müşteri  ihtiyaçlarının ve beklentilerinin detaylı analizi
 • Müşteri ihtiyaçlarına yönelik en optimal mühendislik çözümünün oluşturulması
 • Sözleşmenin imzalanması

2. Planlama

 • İlgili kurumlardan izinlerin alınabilmesi için gerekli evrakların temini ve başvuruların yapılması 
 • Kuruluma ilişkin projenin hazırlanması 
 • Projenin onaylanması
 • Gerekli malzeme ve ekipmanların belirlenerek tedarikinin planlanması 
 • Bağlantı anlaşmasının imzalanması

3. Proje Uygulama

 • Ekipman tedariki
 • Kurulum faaliyetlerinin başlatılması ve tamamlanması
 • Geçici kabul faaliyetleri (başvuru, ön onay, kabul tamamlanma)
 • Sistemin devreye alınması

4. İzleme ve Kontrol

 • Belirlenen sürelerde uzaktan izleme faaliyetlerinin icrası
 • Tesisin verimliliğin takibi ve kontrol edilmesi
 • Müşterinin bilgilendirilmesi

5. Proje Kapanışı

 • Sözleşmeye uygun şekilde tüm faaliyetlerinin tamamlandığının teyiti
 • Karşılıklı mutabakata varılarak sözleşmenin tamamlandığının belgelendirilmesi
Open chat